Skumjā māte

Lag: Pēteris Vasks. Texti: Gabriela Mistral

Dusi, valdnick manu dusi, dusi,
nelaimes un rüpes gaist.
Tikai es vēl nenogurstu,
vēl man sirds bez miega, miega kaist .

Dusi, dusi, lai tu naktī
dvašo netverams un liegs,
tā kā lapa koka zarā
tā kā smalciņš, smalciņš zīda diegs.

Lēni tevī mieg mans augums, augums,
nelaimes un rüpes klus.
Tevī manas acis veras,
tavā sirdī mana dus.