Norwegian Trilogy

Norskar þjóðvísur og  þjóðlög. Ljóðið Ned i vester: Anders Hoven. Úts.: Margaret King.

God morgen Ola Reppom

God morgen Ola Reppom,
god morgen te des,
tak au deg slein skreppa,
tak på deg rein skjarte,
kem og legg deg med meg.

Ned i vester soli glader

1.
Ned i vester soli glader.
Takk for dagen, Gud og Fader,
giv oss trygd til natti no!
Takk for mat og, takk for klede,
takk for arbeidskraft og glede,
giv oss hjartefred og ro,
giv oss hjartefred og ro!

2.
Gud og Fader, lat oss sova
under englevakt i stova
ver vår sol om natti, du!
Når so siste dagen dalar,
lyft oss upp i dine salar,
leid oss over stjernebru,
leid oss over stjernebru!

Ekorn gjekk på volln og slo

Ekorn gjekk på volln og slo
og ekorn ljåen forte,
ekorn gjekk på volln og slo
og ekorn ljåen forte.
Skjora lesste, kråka drog
og vessle pusekatten kjörte.