Nefndir 2016-2017

Lagavalsnefnd

Ana M. Korbar í sópran 1, Hólmfríður Þorsteinsdóttir í sópran 2, Þórunn Gunnarsdóttir í alt 1 og Halla Gunnlaugsdóttir í alt 2.

 

Fjáröflunarnefnd

 • Sér um að finna fjáröflunarleiðir, skipuleggur þær, hefur umsjón með og heldur utan um þær fjáraflanir sem eru í gangi hverju sinni og hefur samstarf við aðrar nefndir ef þörf er á.
 • Leggur fram hugmyndir fyrir stjórn.
 • Skrifar beiðnir til fyrirtækja í samstarfi við stjórn / styrkir.
 • Stefnt er að því að hafa að lágmarki tvær fjáröflunarleiðir á ári. Nefndin skipar formann / talsmann.

Anna J. Benjamínsdóttir

Ellen Einarsdóttir

Kristín S. Grétarsdóttir

Ragnhildur Ingólfsdóttir

Sigríður Jósteinsdóttir

Þórunn Jónsdóttir

  Skemmti- og viðburðarnefnd

 • Hefur yfirumsjón með að skipuleggja skemmtanir og aðra viðburði í samstarfi við stjórn. Standi meira til sér hún um að fá aðrar með sér í skipulagningu.
 • Nefndin skipar formann.
 • Ef um stærri viðburði er að ræða, s.s. árshátíð kórsins sér nefndin um undirbúning og frágang, útvegar húsnæði, skreytingar, mat, tónlist, drykki og þjónustu.
 • Nefndin sér um að halda til haga upplýsingum um undirbúning viðburða í tilheyrandi möppu, t.d. kostnaði.

Alt 2

Umsjónarkona búninga

 • Heldur utan um stöðu kjóla. Konum er skylt að láta umsjónarmann búninga vita þegar um lagfæringar og breytingar á kjólum er þörf og hún heldur bókhald/skráningu yfir það.
 • Fylgist með að alltaf séu til nægir kjólar og metur þörf á nýjum kjólum sem og að sjá um að þær sem hætta skili kjólum sbr. reglur.
 • Gjaldkeri er tengiliður stjórnar við umsjónarmann búninga og gjaldkeri fær upplýsingar um þegar nýir/notaðir kjólar eru saumaðir og afhentir. Nauðsynlegt er að hafa alltaf kórbúningareglur til hliðsjónar.

Þorbjörg Þórisdóttir

Kaffinefnd

 • Sér um að hella upp á kaffi og veitingar á æfingum og æfingardögum. Sér til þess að til sé kaffi og mjólk. Leitar tilboða í mat /veitingar á æfingardögum og öðrum viðburðum sem upp geta komið.
 • Hjálpar til við undirbúning og frágang eftir viðburði/æfingardaga og þessháttar.
 • Nefndin lætur vita ef forföll verða og sér um að fá aðra fyrir sig.

Jóhanna Magnúsdóttir

Kristín Sigrún Grétarsdóttir

Kristín Konráðsdóttir

 Ferðanefnd

 • Ferðanefnd starfar í samstarfi við stjórn. Sér um undirbúning ferða s.s. rútu, flug, hótel, mat, skoðunarferðir og fleira sem við á hverju sinni.  Fær aðrar nefndir til liðs við sig ef þörf er á hverju sinni.

Ana Korbar

Margrét Ragúels

Heimasíðu og –kynningarnefnd

 • Hefur það að markmiði að gera kórinn sýnilegan í samfélaginu, kemur okkur á framfæri og leitar tækifæra fyrir kórinn til að koma fram. Sendir tilkynningar í fjölmiðla til að vekja athygli á kórnum.
 • Kemur etv. fram fyrir hönd kórsins. Hefur t.d. tengingu við N4 varðandi kynningar og viðtöl og þess háttar. Sendir tilkynningar á netmiðlana! Sendir áfram fréttir um tónleika og viðburði á þá sem eru á póstlista. 

Aðalbjörg Sigmarsdóttir

Valdís Þorsteinsdóttir

Auglýsinga-, og söngskrárnefnd

 • Hefur yfirumsjón með auglýsingasöfnun í samstarfi við fjáröflunarnefnd og gerð söngskrár og plakata fyrir tónleika. Sér um að gera auglýsingu og panta pláss í Dagskránni eða öðrum miðlum ef við á (eftir því hvar við ætlum að hafa viðburði hverju sinni)
 • Útbúa, panta og prenta aðgöngumiða fyrir tónleika. Sjá um utanumhald að úthlutun miða til kórkvenna ef þörf er á.
 • Hengja upp plaköt á fjölmennum opinberum stöðum

Valdís Þorsteinsdóttir


Tónleikanefnd, palla, stóla og salarnefnd

 • Stjórnin ákveður tónleikadaga, tónleikastaði, undirleikara og einsöngvara í samráði við stjórnanda.
 • Tónleikanefnd aðstoðar við þennan undirbúning eftir þörfum og sér um að útvega palla, blóm o.fl. sem þarf til tónleikahalds og sér um að útvega fólk í miðastölu.

Una Þórey Sigurðardóttir

Eygló Arnardóttir

Nótnaverðir

 • Heldur utan um nótnasafn kórsins og sér um ljósritun ef þarf.

Þórunn Gunnarsdóttir

Anna Dóra Gunnarsdóttir

Raddformenn

 • Raddformaður er fulltrúi hverrar raddar og tengiliður hennar við stjórnina.  Hann heldur utan um símboðanir og hringilista fyrir sína rödd. Skilar inn til stjórnar í lok hverrar annar mætingarlistum.
 • Kannar mætingu á tónleika og aðra viðburði þar sem kórinn kemur fram og heldur utan um það.
 • Lætur stjórn vita fjórum vikum fyrir tónleika. Raddformenn halda utan um nýjar konur, sér um að þær falli vel inn í hópinn og veitir almennar upplýsingar um kórinn, s.s. heimasíðuna og starfsreglur.
 • Ef raddformaður forfallast þarf hann að fá einhvern annan fyrir sig. Ennfremur ber kórkonum að tilkynna forföll til raddformanns.

Sópran 1: Hafdís Á. Þorvaldsdóttir

Sópran 2: Stella Sverrisdóttir

Alt 1: Guðrún Hreinsdóttir

Alt 2: Lilja Jóhannsdóttir

Íhlaupanefnd lögð niður

 • Í íhlaupanefnd eru kórkonur sem eru tilbúnar að hjálpa til með ýmis tilfallandi verk hverju sinni.