Malaika

Þjóðlag frá Kenya.
Swahili. 

Malaika, nakupenda Malaika.
Malaika, nakupenda Malaika.
Nami nifanyaje, kijana mwenzio
Nashindwa na mali sina, we,
ningekuoa Malaika.
Nashindwa na mali sina, we,
ningekuoa Malaika.


Lausleg þýðing

Angel, I love you angel
Angel, I love you angel
and I, what should I do, your young friend
I am defeated by the bride price that I don’t have
I would marry you, angel
I am defeated by the bride price that I don’t have
I would marry you, angel.