Krasna zemljo

Lag: Matko Brjaša Rašan  Texti: Dr. Ivo Cukon

 

 

 

 

Krasna zemljo, Istro mila, dome roda hrvatskog.

Kud se ori pjesan vila s Učke tja do mora tvog.

Glas se čuje oko Raše, čuje Mirna, Draga, Lim,

sve se diže što je naše  za rad gori srcem svim.

         (endurtekið frá takti nr.10)

Glas se čuje oko Raše, čuje Mirna, Draga, Lim,

sve se diže što je naše za rod gori srcem svim.

 

Slava tebi Pazin grade,

koj’ nam čuvaš rodni kraj.

Divne li ste oj Livade

nek’ vas mine, nek’ vas mine tuđi sjaj.

 

(aftur í takt nr. 19)

Sva se Istra širom budi,

Pula, Buzet, Lošinj, Cres.

Svud pomažu dobri ljudi,

nauk žari, nauk žari kano krijes.

 

(aftur frá byrjun)

Krasna zemljo, Istro mila, dome roda hrvatskog.

Kud se ori pjesan vila s Učke tja do mora tvog.

Glas se čuje oko Raše, čuje Mirna, Draga, Lim,

sve se diže što je naše  za rad gori srcem svim.

         (endurtekið frá takti nr.10)

Glas se čuje oko Raše, čuje Mirna, Draga, Lim,

sve se diže što je naše  za rad gori srcem svim.