Hotaru Koi

Japanskt barnalag. Úts. Ogura

Ho, ho, hotaru koi, atchi no mizu wa nigai zo,
kotchi no mizu wa amai zo;
ho, ho, hotaru koi, ho, ho, yama michi koi.

Hotaru no otosan kanemochi da,
do ri de oshiri ga pikapika da.
Ho, ho, hotaru koi, yama michi da.

Hiruma wa kusaba no tsuyu no kage,
yoru wa ponpon, taka chochin.
Tenjiku agari shitareba, tsunbakura ni sarawarebe.

Ho, ho, hotaru koi, atchi no mizu wa nigai zo,
kotchi no mizu wa amai zo;
ho, ho, hotaru koi, yama michi da,
ando no hikari o chotto mite koi,
ho, ho, hotaru koi, ho, ho, yama michi koi,
ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.